Istorijat

Za tri i po decenije, kompanija Banini je imala veoma intenzivan i dinamičan rast i razvoj. Ekspanzija kompanije Banini od male proizvodnje kojom je započeo njen tržišni život 1979. godine do današnjih najsvremenijih  proizvodnih kapaciteta i pogona, bio je diktiran željom i potrebom kompanije da konstantno unapređuje i prilagođava svoj proizvodni program sve razvijenijim i razuđenijim potrebama novih generacija potrošača.

Prva decenija razvoja kompanije je, kao i kod svih kompanija na svojim počecima, bila obeležena zaokruživanjem tehnoloških pogona, testiranjem proizvodnje, uhodavanjem u proizvodnim procesima. Rezultat tih naših prvih tržišnih koraka je lansiranje Banini kolača: “Slatki oblaci”, “Nežne simpatije”, “Voćni poljupci”, “Tamni vragolani”… Tada su ovi proizvodi predstavljali brendove po kojima je kompanija postala poznata i prepoznatljiva. 

Druga decenija poslovanja obeležena je promenom vlasničkog statusa i organizacione strukture kompanije, ali najvažnije i osvajanjem novog segmenta proizvodnje, čajnih peciva. U toj deceniji “rođen” je još jedan brend po kome se i danas prepoznajemo među potrošačima – “Domaćica”.

Treća decenija je donela mnogo novih proizvodnih kategorija i predstavljala je u istoriji kompanije jednu od najdinamičnijih. Tih godina osvojena je proizvodnja sendvič keksa i lansirana je treća zvezda Banini programa – “Noblice”. Nova tehnološka linija omogućila je kompaniji da uđe i u segment proizvodnje vafla i tako je nastao naš “Njamb”. Nedugo zatim uspešno je zaokružena i linija za proizvodnju slanog programa i na tržištu se pojavila naša porodica “Trik” slanih grickalica. Kraj ove decenije obeležen je izgradnjom i stavljanjem u pogon nove, tehnološki najsavremenije opremljene fabrike koja je omogućila da se proizvodni kapaciteti kompanije značajno uvećaju, a prisutnost naših proizvoda na tržištu još više poveća.

Četvrtu deceniju obeležava preuzimanje Baninija od strane kompaije Jaffa Crvenka i kreiranje novog, zajedničkog tima dva vodeća regionalna konditora. Nakon akvizicije, Jaffa i Banini udruženim snagama rade na proširenju i obogaćivanju postojećih proizvodnih linija i brendova u svim kategorijama proizvoda sa ciljem da izađu u susret potrebama potrošača I ojačaju lidersku poziciju u regionu.